Skip Navigation LinksEtusivu > PKKY > Ajankohtaista > Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminta ja organisaatio uudistuvat

 

22.3.2017

TIEDOTE                                                22.3.2017

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminta ja organisaatio uudistuvat

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa lainsäädännön, rahoitus- ja ohjausjärjestelmät vuonna 2018. Lisäksi vuonna 2017 ammatilliseen koulutukseen toteutetaan koko valtakunnassa mittavat leikkaukset, joiden osuus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle on lähes 9 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston hyväksymässä strategiassa 2016-2019 on sitouduttu siihen, että kuntayhtymässä muutetaan organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää vastamaan parhaalla mahdollisella tavalla uudistuvan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteita ja muuttuvaa toimintaa. Lisäksi strategiassa on todettu, että hallinnon suhteellista osuutta toiminnan kaikista kustannuksista pienennetään ja, että toimitilojen määrää vähennetään ja toimintatapoja kehitetään.

Koulutuskuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan 22.3. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimusta, organisaation kokonaisrakennetta ja konserniohjetta.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimus on vuodelta 2009 ja nykyinen kuntalaki tuli voimaan 2015. Lain säännökset poikkeavat joiltakin osin aikaisemmasta kuntalaista, myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on uudistunut ja uudistumassa.  
Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ovat koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia. Koulutuskuntayhtymän uutta perussopimusta on valmisteltu Kuntaliiton vuonna 2016 julkaiseman perussopimusmallin pohjalta. Sopimuksessa huomioidaan vuoden 2015 kuntalain muutokset. Lisäksi perussopimuksessa on huomioitu, että se myös mahdollistaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformissa suunnitellut lainsäädännön muutokset.

Koulutuskuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan lähettää uudistetun Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen jäsenkuntien käsiteltäväksi ja samassa yhteydessä esittää, että jäsenkuntien valtuustot hyväksyisivät perussopimuksen siten, että se tulisi voimaan 1.6.2017. Uusittu perussopimus saatetaan yhtymävaltuustolle 17.5. tiedoksi, kun jäsenkunnat ovat hyväksyneet sen.

Toiminnan, johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistamisprosessiin on osallistunut laajasti kuntayhtymän luottamushenkilöjohto, opiskelijat, työ- ja elinkeinoelämä, henkilöstö sekä muut sidosryhmät. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteutti mm. ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen liittyvän sähköisen aivoriihikyselyn, johon osallistui Pohjois-Karjalasta noin 1.200 henkilöä.

Koulutuskuntayhtymän hallitus päätti, että kuntayhtymän kokonaisorganisaatiorakenne 1.1.2018 alkaen muodostuu seuraavasti:

  • kuntayhtymästä muodostetaan hallinnollisesti yksi oppilaitos, jolla on toimipisteet Joensuussa, Outokummussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla
  • oppilaitos järjestää kokonaisvaltaisia koulutus- ja kehittämispalveluja kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa yhteistyössä työelämän kanssa 
  • oppilaitoksella on kaksi työelämälähtöistä toimialaa:
    1) Teknologia -toimiala
    2) Palvelut ja hyvinvointi -toimiala 
  • toimialat vastaavat toimialallaan nuorten ja aikuisten koulutuksesta sekä osaavan työvoiman kehittämisestä ja sen riittävyydestä   
  • oppilaitoksen yhteiset palvelut tuottaa toimialoille perustehtävää tukevia palveluja ja vastaa oppilaitoksen yhteisistä prosesseista.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin yhteisöjen omistajaohjaukseen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohje on tarkoitus käsitellä yhtymävaltuuston kokouksessa 17.5.2017 siten, että uusi konserniohje olisi voimassa 1.6.2017 alkaen. Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan pyytää 18.4.2017 mennessä jäsenkunnilta lausunnot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän uudesta konserniohjeesta ennen sen lopullista hyväksymistä.

Muita hallituksen kokouksen käsittelyssä olleita asioita olivat mm. opiskelijoiden tulokyselyn tulokset v. 2016. Koulutuksen laatua mittaavien tulosten keskiarvo oli (asteikolla 1-5) hyvää tasoa 3,99.

Tarkistettu hallituksen kokouksen pöytäkirja löytyy kokonaisuudessaan pkky.fi –sivustoltamme.

Lisätietoja antavat:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
hallituksen puheenjohtaja Reijo Jeskanen
p. 0500 674 809, reijo.jeskanen(at)pkky.fi
ja
kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen
p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)pkky.fi