Skip Navigation LinksEtusivu > PKKY > Ajankohtaista > Okka-säätiö myönsi Kestävän kehityksen sertifikaatin

4.5.2015

TIEDOTE                                                                             4.5.2015

Okka –säätiö myönsi Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluille ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurille
yhteisen Kestävän kehityksen sertifikaatin

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategiassa ja opetusministeriön strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että kaikissa Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että 15 prosentilla on kestävän kehityksen työstään ulkoinen tunnus tai sertifikaatti vuoteen 2014 mennessä. OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi tukee näiden tavoitteiden saavuttamista yhdessä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelman kanssa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on kuvattu kuntayhtymän yhteinen kestävän kehityksen toimintaohjelma. Toimintaohjelmassa asetetiin tavoitteeksi, että kolmella kuntayhtymän oppilaitoksista on ulkoinen tunnustus tai sertifikaatti kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 2014 mennessä.
Seuraavan strategiakauden tavoitteena on, että kaikilla kuntayhtymän oppilaitoksilla on ulkoinen tunnustus tai sertifikaatti kestävän kehityksen toiminnastaan strategiakauden loppuun mennessä.

Kestävän kehityksen sertifiointi tarjoaa mahdollisuuden ulkoisen tunnuksen eli sertifikaatin hakemiseen. Sertifiointi perustuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen sisältymistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin.
Sertifikaatin hakeminen edellyttää oppilaitoksen itsearviointia sekä ulkoista auditointia oppilaitoksessa, joiden avulla todennetaan kriteerien täyttyminen. Sertifikaatin myöntää OKKA-säätiö.

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri saivat yhteisen Kestävän kehityksen sertifikaatin

Kahden oppilaitoksen tavoitteellinen prosessi kestävän kehityksen edistämisessä alkoi keväällä 2011 oppilaitosten yhteisen kestävän kehityksen teemaryhmän perustamisella.
Oppilaitokset päättivät hakea sertifikaattia yhdessä koska niillä on mm. yhteiset kestävän kehityksen kehittämisteemat, toimintasuunnitelmat, teemakohtaiset kehittämisryhmät, ja yhteinen keke-itsearviointiprosessi sekä yhteiset tukipalvelut (ruokapalvelut, tila- ja puhdistuspalvelut ja kehittämispalvelut). 

Teemaryhmä määritti yhteiset kehittämisteemat ja laatii teemoille nykytila-arvion pohjalta teemakohtaiset toimintasuunnitelmat. Teemaryhmien toimintaan osallistuivat oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi aktiivisesti myös yhteiset ruokapalvelut, tila- ja puhdistuspalvelut.  

Kestävä kehitys on laaja-alainen käsite ja sen toimintaohjelman teemat ovat:
Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

-Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
-Energia ja vesi

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
- Turvallisuus oppilaitoksessa( fyysinen ja henkinen)
- Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi
- Kodin ja koulun välinen yhteistyö
- Kiusaaminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Oppilaitokset päättivät valita kehittämiskohteikseen sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen liittyvät osa-alueet: Turvallisuus oppilaitoksessa, henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi, kodin ja koulun välinen yhteistyö ja kiusaamisen ehkäisy. Yläteemana oli "Kohti vastuullisia valintoja" , jolla on kytkentä myös valmentavaan opettajuuteen.

Kehittämistyö johti tuloksiin: Okka –säätiö päätti myöntää Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluille ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto tekniikka kulttuurille yhteisen Kestävän kehityksen sertifikaatin 10.12.2014. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa sai vastaavan sertifikaatin vuonna 2012.
 
Okka-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen tulee ojentamaan Kestävän kehityksen -sertifikaatin oppilaitoksen edustajille ja sen ottavat vastaan Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut, rehtori Harri Pölönen ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, koulutusjohtaja Anna-Kaisa Räsänen.

Aika:                    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston kokous ke 6.5. klo 10.00.
Paikka:               
Pohjois-Karjalan aikuisopisto, auditorio (Kaislakatu 3, Joensuu)

Lisätietoja oppilaitoksilta antavat:
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
rehtori Harri Pölönen
p. 050 563 2185 tai harri.polonen@pkky.fi
ja
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri
rehtori Jyrki Turunen
p. 0500 830 201 tai jyrki.turunen@pkky.fi

Lisätietoa OKKA-säätiöstä ja kestävän kehityksen sertifioinnista
http://www.okka-saatio.com/

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö on vuonna 1997 toimintansa aloittanut itsenäinen organisaatio, joka toimii opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen hyväksi.
Säätiön taustayhteisöinä ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n yleissivistävät opettajat, valtakunnalliset ammatilliset opettajajärjestöt sekä Lastentarhanopettajaliitto. OKKA-säätiö on ylläpitänyt kansallista Oppilaitosten ympäristösertifiointia vuodesta 2004 alkaen.
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.