nettipohja_koulutuksille_avoin.jpg

  Avoimen yliopiston linja, psykologian perusopinnot (25 op), UEF

   9.1.-2.6.2017
 Mitä?

  • Itä-Suomen yliopiston yliopiston opetussuunnitelman mukaisia avoimia korkeakouluopintoja

  • kesto 9.1.-2.6.2017
    Aloittaa voi myös aina jakson alussa tai suorittaa vain yksittäisiä opintojaksoja

  • koko perusopintokokonaisuuden opintoihin on mahdollista saada opintotukea, asumistukea, opintoseteli tai aikuiskoulutusrahaa opiskelijan tilanteesta riippuen

  • opinnot sisältävät myös pääsykoevalmennuksen

Kenelle?
  • psykologin, opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan tai lastentarhaopettajan ammattiin haluaville

  • opinto-ohjaajan tai sosiaalialan ammattiin haluaville

  • pääsykokeisiin valmistautuville

  • täydennyskoulutukseksi

Avoimen yliopiston linjalla saat valmennuspaketin jatko-opintoihin sekä pääsykoevalmennusta. Opiskelu toteutetaan osittain kontaktiopetuksena (yht. 494 tuntia), ohjattuna itsenäisenä työskentelynä ja itsenäisesti suoritettavina tehtävinä. Opettajat ovat tukenasi koko opintojen ajan ja jokainen saa myös henkilökohtaista ohjausta.IMG_9282.JPG

Opinnot

Opintojen vastaavuus on yliopiston perus- ja aineopintojen mukainen. Yliopistosta tai korkeakoulusta riippuen voi avoimen yliopiston opinnot saada hyväksiluettua opiskelemaansa tutkintoon. Lisäksi kansanopisto-opinnot voivat käydä esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Kansanopistotodistuksen lisäksi opiskelijat saavat tehdyistä arvosanaopinnoista (approista eli perusopinnoista) yliopiston todistuksen.

Opintojen lopputulos on kontaktiopetuksen, ohjatun itsenäisen työskentelyn ja itsenäisesti suoritettavien tehtävien yhdistelmä, jossa erilaiset oppimisen tavat nivoutuvat toisiinsa. Opinnoissa käytetään tietoisesti ryhmää oppimisen välineenä. Ryhmässä oppiminen tapahtuu keskustelemalla, kokemuksia jakamalla ja yhdessä pohtimalla. Erilaisten näkökulmien yhdistäminen mahdollistaa sellaisen oppimisprosessin, johon yksin ei ole mahdollisuutta. Toisaalta opintoihin liittyy myös itsenäisiä oppimistehtäviä, jotka harjaannuttavat opiskelijan tiedonhankinta- ja oppimis-taitoja. Jokaisen opiskelijan aktiivinen osallistuminen ja palaute ovat avainasemassa, jotta voimme kehittää opintoja edelleen ja vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan koulutuskalenterissamme. Voit hakeutua vielä yksittäisille opintojaksoille tai pelkästään psykologian valmennuskurssille.

Pääsyvaatimukset

Opiskelu ei edellytä pääsykokeen suorittamista, vaan opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakijoilta tarkastetaan luottotiedot.

Kustannukset

Opinnoista peritään viikkomaksu, jota voi alentaa opintosetelillä. Lue lisää opistomaksuista kohdassa opiskelu. Opistolla asumisesta ja asuntolapaikkahakemukset löydät kohdasta asuminen.

Muu avoin yliopisto-opetus

Järjestämme Kesäyliopiston kautta myös muita yliopistojen perus- ja aineopintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja, joita voit yhdistää opintoihisi. Kesäyliopiston avoimen yliopisto-opetuksen koulutustarjonta koostuu pääosin muiden kuin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen koulutustarjonnasta.

Tutustu koko kesäyliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan ja ilmoittaudu koulutuksiin täällä >>

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Sanna Hartikainen p. 050 577 7059, sanna.hartikainen@pkky.fi