Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Koulutustarjonta > Tekniikan ja liikenteen ala
​​

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen alalta valmistutaan teollisuuden, tietotekniikan, kuljetusalan sekä elinympäristön suunnittelun ja rakentamisen tehtäviin. Ala pitää sisällään eri toimintoja metalliteollisuudesta aina elintarviketeollisuuteen saakka.

Tekniikan alaan kuuluvat myös turvallisuus-, maanmittaus-, kirjapaino-, laboratorio- ja ympäristöalat.


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammatillinen perustutkinto

 

Kumituotevalmistaja

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Kumituotevalmistaja työskentelee yrityksessä, joka valmistaa renkaita, jalkineita, letkuja tai erilaisia teknisiä tuotteita.

 

Lattianpäällystäjä

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Lattianpäällystäjä on pintakäsittelyalan ammattilainen, joka voi olla erikoistunut mattoasentajaksi, parkettiasentajaksi tai laatoittajaksi.

 

Puuseppä

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Puusepän työtehtäviä ovat esimerkiksi tietokoneohjattujen jyrsinkoneiden käyttö ja valvonta, erilaiset kokoonpano- ja pintakäsittelytehtävät ...

 

Muovituotevalmistaja

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Muovituotevalmistaja toimii muovituotteiden valmistustehtävissä sekä huolto- ja kunnossapidon avustustehtävissä.

 

Maalari

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Maalari tekee uudisrakennus- ja remontointikohteissa maalaus- ja tapetointitöitä. Maalaustöihin kuuluu perinteisesti ...

 

Prosessinhoitaja, kemiantekniikka

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Kemiantekniikan prosessinhoitaja työskentelee prosessien säätö-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä kemiantekniikkaa hyödyntävissä ...

 

Prosessinhoitaja, paperiteollisuus

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Paperiteollisuuden prosessinhoitaja työskentelee massanvalmistuksen, paperin ja kartongin valmistuksen ja jalostuksen työtehtävissä ...

 

ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikka

ICT-asentajan työhön kuuluu tietokoneiden, tietoliikenneverkkojen ja palvelinjärjestelmien asennus- ja ylläpitotöitä ...

 

Elektroniikka-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Elektroniikka-asentaja työskentelee elektroniikkalaitteiden rakentamis-, asennus- ja huoltotehtävissä. Hän asentaa ja ylläpitää ...

 

Kiinteistönhoitaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kiinteistönhoitaja työskentelee kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. Työhön kuuluu kiinteistöjen tekniikan kuten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien valvonta...

 

Kartoittaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kartoittaja tekee erilaisia maastomittauksia, maaperätutkimuksia ja karttatietokantoja sekä valmistelee ilmakuvauksia.

 

Talonrakentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakentaja on rakennustyömaan perusammattilainen, jonka tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja betonirakentamisen ...

 

Ilmanvaihtoasentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Ilmanvaihtoasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiä ja -laitteita. Ilmanvaihtoasentaja työskentelee ...

 

Putkiasentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Putkiasentaja asentaa muun muassa vesijohtoja, vesikalusteita, lämminvesivaraajia, pesualtaita, viemäriputkistoja ...

 

Maarakennuskoneen- kuljettaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Maarakennuskoneenkuljettaja tekee rakennusten perustustöitä, ympäristö- ja maisemointitöitä sekä rakentaa, peruskorjaa ...

 

Lämmityslaiteasentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Lämmityslaiteasentaja sijoittuuu työelämässä muun muassa urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä kuntien vesi–, viemäri- ja energialaitosten tai kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen.

 

Kivirakentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kivirakentajalla on rakennusalan perusvalmiuksien lisäksi kivirakentamisen erikoisosaaminen. Hän tekee rakennustyömaan ...

 

Sisustaja

Verhoilu- ja sisustus

Sisustaja tekee erilaisia rakennusten sisustus- ja korjaustöitä kuten tapetointi, maalaus ja kalusteiden asentaminen ...

 

Kaivosmies

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Kaivosalalla tarvitaan ammattilaisia louhintaan ja rikastukseen, kaluston kunnossapitoon, huoltoon ja tuotannon käynnissäpitoon sekä automaatioon ja prosessinohjaukseen.

 

Rikastaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Rikastaja työskentelee kaivoksen rikastamossa, jossa louhittu malmi tai mineraali rikastetaan tietokoneohjatuin prosessein jatkojalostukseen sopivaksi.

 

Koneistaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneistaja valmistaa metallista koneenosia erilaisin lastuavin työmenetelmin työpiirustusten mukaan. Työmenetelmiä ovat sorvaus ...

 

Asentaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Asentaja työskentelee asennus ja kunnossapitotyötehtävissä teknologiateollisuuden työpaikoissa.

 

Levyseppähitsaaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Levyseppähitsaaja valmistaa piirustuksia ja tietotekniikkaa hyödyntäen erilaisia kappaleita ja tuotteita ...

 

Työvälinevalmistaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Työvälinevalmistaja on työkalujen valmistukseen erikoistunut koneistaja, joka valmistaa, korjaa ja huoltaa teollisessa tuotannossa ...

 

Turvallisuusvalvoja

Muu tekniikka ja liikenne

Turvallisuusvalvoja työskentelee vaihtelevissa tehtävissä vastaanottopalveluissa, teknisten turvallisuusjärjestelmien toteutuksessa ...

 

Automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Automaatioasentaja työskentelee teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä ...

 

Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähköasentaja tekee erilaisia sähköasennustöitä sekä alan huolto- ja korjaustöitä. Sähköasentajia työskentelee rakennusten ...

 

Ajoneuvoasentaja

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Ajoneuvoasentajan työ painottuu korjaus- ja huoltotöihin. Ajoneuvoasentaja tekee henkilö- ja pakettiautojen määräaikaishuoltoja ...

 

Autonkuljettaja

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja kuljettaa paketti- ja kuorma-autolla sekä yhdistelmäajoneuvolla erilaisia tavaroita ...

 

Yhdistelmäajoneuvon- kuljettaja

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja kuljettaa paketti- ja kuorma-autolla sekä yhdistelmäajoneuvolla erilaisia tavaroita ...

 

Linja-autonkuljettaja

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja kuljettaa paketti- ja kuorma-autolla sekä yhdistelmäajoneuvolla erilaisia tavaroita ...

 

Autokorinkorjaaja

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Työ vaatii monipuolista teknistä osaamista, kädentaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.

 

Laborantti

Elintarvikeala ja biotekniikka

Laborantti työskentelee erilaisissa tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunvalvontalaboratorioissa teollisuuden, erilaisten tutkimuslaitosten tai korkeakoulujen palveluksessa.

 

Elintarvikkeiden valmistaja

Elintarvikeala ja biotekniikka

Elintarvikkeiden valmistajien ammattiosaamiseen kuuluu tuotekehitystä, tuotteiden valmistusta ja myyntityötä. Voit työskennellä esimerkiksi kaupassa tai teollisuudessa elintarviketuotteiden valmistuksessa, myynnissä tai markkinoinnissa.

 

Leipuri-kondiittori

Elintarvikeala ja biotekniikka

Leipuri-kondiittori valmistaa ruoka- ja kahvileipiä, konditoriatuotteita ja leipomoeineksiä sekä käsin että koneellisesti. Leipomossa ...

 

Lihatuotteiden valmistaja

Elintarvikeala ja biotekniikka

Lihatuotteiden valmistaja työskentelee lihanleikkaamoissa, teurastamoissa, lihavalmisteiden valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa.

Ammattitutkinto

 

Maalarin ammattitutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Maalari osaa tehdä itsenäisesti, vastuuntuntoisesti ja asiakaslähtöisesti erilaisia maalaus- ja pinnoitustöitä piirustusten ja työselitysten mukaan.

 

Muovimekaanikon ammattitutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Muovimekaanikko työskentelee muovituotteita valmistavissa yrityksissä muoviraaka-aineesta ja puolivalmisteista tehtävien muovituotteiden valmistuksessa.

 

Puusepänalan ammattitutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Puusepät valmistavat sahatavarasta tai puulevystä esimerkiksi huonekaluja, puusisustuksia ja ovia. Puuseppä työskentelee mm. puusepäntehtaissa ja -verstailla, huonekalutehtaissa ja rakennuspuusepänteollisuudessa.

 

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. Hänellä on asiakaslähtöinen palveuosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä.

 

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Lattianpäällystäjällä on perustiedot yleisimmin asennettavista lattian- sekä kosteantilan pinnoitteista ja hän osaa perustellusti valita oikean materiaalin päällystettävään kohteeseen. Hän tuntee alallaan yleisimmin käytetyt koneet ja laitteet.

 

Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Lämmityslaiteasentaja tekee monipuolisia lämmityslaitealan asennus- ja huoltotehtäviä. Hänellä on laaja-alainen osaaminen rakennusten lämmitysjärjestelmien hoidosta ja huollosta.

 

Maanmittausalan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Maanmittausalan ammattitutkinto pitää sisällään mittauksia, paikkatietoa, suunnitelmia, kiinteistönmuodostusta, työnjohtamista ja asiakaspalvelua.

 

Maarakennusalan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Maarakennusalan ammattilaiset työskentelevät yksityisen ja julkisen sektorin palveluksessa erilaisissa maarakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä.

 

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakennusalan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa perehdytään monipuolisesti rakentamisen eri osa-alueisiin kuten mm. talonrakennustoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden perustoiminnot, yleisimmät rakennusmateriaalit.

 

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa kiinteistöalan työtehtävissä.

 

Hitsaajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Hitsaaja työskentelee metallialan yrityksissä hitsaus- ja levytyöalan ammattilaisena.

 

Kaivosalan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Kaivosalan ammattilaiset työskentelevät maanalaisissa kaivoksissa ja maanpäällisillä avolouhoksilla erilaisissa malmien ja mineraalien louhintatehtävissä. Tyypillisiä työalueita ovat poraus ja panostus.

 

Koneenasentajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneenasentaja kokoaa kone- ja metallituoteteollisuuden valmistamia suuria koneita ja laitteita käyttäen apuna asennustyökaluja, mittalaitteita ja hitsausvälineitä.

 

Koneistajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneistajat työskentelevät lastuavilla työstökoneilla konepajateollisuudessa, liikelaitoksissa tai pienyrityksissä.

 

Levytekniikan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Levytekniikan ammattilainen valmistaa levy- ja muototerästuotteita erilaisin tavoin nykyaikaisilla CNC-koneilla tai tavanomaisilla levytyöpajoissa käytettävillä työvälineillä.

 

Työvälinevalmistajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Työvälinevalmistaja on työkalujen valmistukseen erikoistunut koneistaja, joka valmistaa, korjaa ja huoltaa teollisessa tuotannossa tarvittavia työkaluja.

 

Kunnossapidon ammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Kunnossapitoasentaja työskentelee automaatio-, sähkö- tai mekaanisen kunnossapidon tehtävissä teollisuudessa ja kunnossapitoyrityksissä.

 

Vartijan ammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Vartijan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia vartijan tehtävissä vartioimisliikkeissä, kaupan alalla ja teollisuudessa. Saat perustietoja mm. vartijan tehtävistä ja niiden suorittamisesta sekä vartijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

Sähköasentajan ammattitutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähköasentaja tekee kiinteistöjen ja sähkönjakeluverkkojen sekä tieto- ja turvajärjestelmien asennuksia alan määräyksiä ja ohjeita noudattaen.

 

Raskaankaluston asentaja

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Tietoja päivitetään ...

 

Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Tietoja päivitetään ...

 

Kondiittorin ammattitutkinto

Elintarvikeala ja biotekniikka

Kondiittorin ammatin hallinta vaatii kondiittorilta laajempaa leipomoalan toiminnan tuntemista sekä pienissä leipomo-konditorioissa että suurissa yrityksissä.

 

Leipurin ammattitutkinto

Elintarvikeala ja biotekniikka

Leipuri tuntee leipomoalan raaka-aineet ja tuotteet, osaa erilaisten taikinoiden valmistamisen, leipomisen ruoka- ja kahvileiviksi sekä leipomoeineksiksi, erityisruokavalio- ja luomutuotteiden valmistuksen.

 

Lihanjalostajan ammattitutkinto

Elintarvikeala ja biotekniikka

Lihanjalostajan koulutus on suunnattu liha- ja riista-alalla työskenteleville henkilöille sekä liha- ja riista-alasta kiinnostuneille.

Erikoisammattitutkinto

 

Muovitekniikan erikoisammattitutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Muovitekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä monipuolisissa tuotanto-, kehittämis- ja esimiestehtävissä sekä prosessin hallintaan ja työn organisointiin.

 

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuoliset tiedot ja taidot sekä asenteelliset valmiudet työskennellä kiinteistönhoidon esimiestehtävissä erilaisissa alan työpaikoissa.

 

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen, joka työskentelee uudis- tai korjausrakennustyömaalla.

 

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Hitsaajamestaeri tekee monenlaisia työkokonaisuuksia kuten erilaisten säiliöiden ja siilojen hitsaus sekä suuremmat työt kuten paineastioiden, siltarakenteiden, nostureiden ja laivojen hitsaustyöt sekä mahdollisesti näiden työnjohdollisista tehtävistä.

 

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneenasentajamestari kykenee kone- ja metallituoteteollisuuden alan vaativimpiin työtehtäviin.

 

Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneistajamestari osaa tehdä työpiirustusten mukaan sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla ja/tai numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla (CNC). Hän pystyy toimimaan myös työnjohdollisissa tehtävissä.

 

Levytyömestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Levytyömestari kykenee kone- ja metallituoteollisuudessa asennuksen, hitsauksen ja levytöiden vaativimpiin työtehtäviin.

 

Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

xxx

 

Tekniikan erikoisammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Tekniikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu työnjohto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville tai niihin omassa organisaatiossaan siirtyville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan ja parantaa esimiesvalmiuksiaan.

 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa sinulle työkaluja ja mahdollisuuden kehittää liiketoiminta-osaamista, kykyä tuotteistaa palveluita ja tuotteita sekä markkinoida niitä kannattavasti asiakkaille.

 

Turvallisuusvalvoja toimii vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan tai esimiehen tehtävissä, turvallisuuspäällikön, turvallisuusasiantuntijan, suojelujohtajan ja yrityksen turvallisuudesta vastaavan henkilön tehtävissä.