PKKY - Luonnonvara- ja ympäristöala - luonto- ja ympäristöala

Luonto- ja ympäristöala

Ympäristöalan osaamisalalta valmistuu ympäristön-hoitajaksi. Ympäristönhoitaja voi työskennellä esimerkiksi energianeuvojana, kierrätysneuvojana tai ympäristöterveyden ja jätehuollon tehtävissä.
Ympäristönhoitaja pystyy suuntautumaan myös elinympä-ristöjen, vesistöjen tai maaperän kunnostukseen ja hoitoon tai ympäristöterveysriskien arviointiin

Erä- ja luonto-opas suunnittelee ja järjestää luonto- ja erä-retkiä luonto- ja ohjelmapalveluyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Ammatissa tarvitaan hyviä erätaitoja, luonnon tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa ja hyvää kuntoa.

Luonnontuotealan ammattitutkinnon suorittanut saa keruutuoteneuvojan pätevyyden. Tällöin hänellä on oikeus järjestää marjojen, sienten ja yrttien kaupalliseen talteenottoon pätevöittävää poimijakoulutusta ja myöntää koulutetuille poimijoille poimijakortteja. Ammattitutkinnon suorittanut voi työllistyä luonnontuote-alalle yrittäjäksi tai työntekijäksi, matkailuyrityksiin tai neuvonta- ja koulutusorganisaatioihin.


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammattitutkinto

 

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

Luonto- ja ympäristöala

Erä- ja luonto-opas toimii asiakaspalvelutehtävissä matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa toteuttaen pääasiassa luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja.

 

Luonnontuotealan ammattitutkinto

Luonto- ja ympäristöala

Luonnontuotealan ammattitutkinnon suorittanut voi työllistyä yrittäjäksi tai työntekijäksi elintarvike- ja matkailuyrityksiin tai neuvonta- ja koulutusorganisaatioihin. Koulutus soveltuu myös täydennyskoulutukseksi.