Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Hakeminen > Valintaperusteet

​​Valintaperusteet

Yhteishaku

Kiinteistönhoito_kehykset.jpgPeruskoulupohjaiseen koulutukseen haetaan perusopetuksen päättötodistuksella. Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittanut, hae yo-pohjaisille hakijoille varatuille aloituspaikoille lukion päättötodistuksella.

Huom! Lukion tai ylioppilastutkinnon suorittanut ei voi hakea peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen tutkinnon suorittanut ei voi hakea toisen asteen yhteishaussa, vaan haku tapahtuu erillishaussa tai näyttötutkintoon valmistavassa haussa.

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat pisteitä
tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta
siitä, ettei sinulla ole vielä missään koulutuspaikkaa siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana vuonna kuin haet yleisestä koulumenestyksestä, painotettavista arvosanoista, työkokemuksesta ja mahdollisesta pääsy- ja soveltuvuuskokeesta.

Valintaperusteet Peruskoulu Lukio
Hakuajan päättyessä ilman toisen asteen opiskelupaikkaa 8 p.--

Perusopetuksen oppimäärän suorittaminen hakeutumisvuonna tai hakuajan päättymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana

6 p.--

Kymppiluokan, ammattistartin, valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, kotitalousopetuksen / talouskoulun (ei ammatillisena peruskoulutuksena suoritetun), VALMA-koulutuksen (vähintään 30 osaamispisteen laajuisen ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen, kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan tai LUVA-koulutuksen (vähintään 25 kurssia sisältävän maahanmuuttajien ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen suorittanut

6 p.--
1. hakutoive 2 p.2 p.
Jos alalle alle 30 % oman sukupuolen hakijoita2 p.2 p.
Koulumenestyspisteet (peruskoulun päättötodistus) 1-16 p.1-16 p.
Painotettavat arvosanat1-8 p. 
Työkokemus1-3 p.1-3 p.
Mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskoe*0-10 p.0-10 p.

 

Huom! Poikkeuksena Outokummussa järjestettävät media-alan, käsi- ja taideteollisuusalan,  kuvallisen ilmaisun ja tanssialan perustutkinto, joissa hakijat valitaan pelkän oppilaitoksen oman pääsy- hja soveltuvuuskokeen perusteella. Hylätty tulos voi estää opiskelijavalinnan.

Lue tarkemmin valintaperusteista peruskoulupohjaisiin ja ylioppilaspohjaisiin koulutuksiin.

kondiittori_lvi_merkonomi_vihr_tausta.jpg 

Erillishaku

Aikaisemman ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen koulutukseen erillishaussa sen hakuaikoina. Erillishaussa noudatetaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valintaperusteita. Opiskelijaksi ottaminen tehdään hakijoiden valintapistemäärän ja tarvittaessa kielikokeen perustella. Hylätyn pääsykoetuloksen saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen.

Lisätietoja opinto-ohjaajilta ja hakuneuvonasta.

Näyttötutkintoon valmistava koulutuksen haku

1. perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot ja taidot
2. alalle soveltuva terveydentila. Ks. terveydentilavaatimukset + ko. tutkinnon perusteet Opetushallituksen e-Perusteet -palvelussa.
3. riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen. Kielitaito arvioidaan, jos äidinkieli on muu kuin suomi
4. tarve koulutukseen
5. riittävät opiskelu- ja työskentelyvalmiudet ja motivaatio. Nämä arvioidaan hakemuksessa esitettyjen tietojen ja/tai haastattelun perusteella.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Opiskelijaksi voidaan valita henkilö

1. jolla on kotikunta Suomessa
2. joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset koulutuksen suorittamiseen
3. jonka suomen kielen peruskielitaito on vähintään A2-tasoa
4. jolla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta ja/tai tutkintoa
5. jonka tavoitteena on suorittaa ammatillisia opintoja
6. joka tarvitsee tukea ja ohjausta oppimisvalmiuksien parantamiseen ja ammatinva-linnan selkiyttämiseen.

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille. Koulutukseen voivat kuitenkin osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi.

Opiskelupaikkaa hakevan motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia selvitetään haastattelulla. Mikäli hakija ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, hakijan kielitaito testataan kielikokeella. Valinta tehdään haastattelun ja mahdollisen kielikokeen perusteella.

Kansanopistolinjat

Valinta tehdään hakijan hakemuksen, haastattelun tai soveltuvuuskokeen perusteella, joissa arvioidaan hakijan opiskelumotivaatiota, opiskeluedellytyksiä ja soveltuvuutta hakemaansa koulutukseen. Hakukäytännöt vaihtelevat opintolinjoittain.    
   - Terveysliikunnan ohjaus: hakemus ja haastattelu
   - Näyttelijäntyön koulutus - Teatteri Rajarikko: hakemus ja soveltuvuuskoe, joka sisältää näyttelijäntyön harjoitteita yksin ja ryhmissä sekä henkilökohtaisen haastattelun.

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa opiskelijoita valitaan niihin koulutuksiin, joissa on hakuhetkellä vapaita opiskelupaikkoja. Hakijan kielitaito ja alalle soveltuvuus arvioidaan tarvittaessa.

 

Tästä takaisin Hakeminen -sivulle!