Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Hakeminen > Valintaperusteet

​​Valintaperusteet 2018

Valintaperusteet muuttuvat vuoden 2018 alusta alkaen. Uudet valintaperusteet on julkaistu!

kondiittori_lvi_merkonomi_vihr_tausta.jpg

Yhteishaku | Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneiden opiskelijaksi ottaminen tehdään
valintapistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella.

valintaperusteet pktaulukko.PNG 

Yhteishaku | Lukion oppimäärän suorittaneet

Lukion oppimäärän suorittaneiden opiskelijaksi ottaminen tehdään
valintapistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella.

 
valintaperusteet yotaulukko.PNG

Lisätietoja Yhteishaun valintaperusteista saat osoitteesta
www.opintopolku.fi  

 

 

VALMA-haun valintaperusteet 


Sinut voidaan valita koulutukseen

• jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän
• tai oppilaitos katsoo sinulla olevan muutoin riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen
• et ole suorittanut ylioppilastutkintoa, ammatillista perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa, valmentavaa
koulutusta tai niitä vastaavaa aikaisempaa tutkintoa tai koulusta, korkeakoulututkintoa tai vastaavaa
ulkomaista tutkintoa.
• tavoitteenasi on valmentavan koulutuksen jälkeen hakeutua suorittamaan ammatillista tutkintoa
tai tutkinnon osaa.
• sinulla on kotikunta Suomessa

Valinta tehdään haastattelun ja mahdollisen kielikokeen perusteella. Haastattelulla selvitetään motivaatiotasi ja opiskeluvalmiuksiasi. Jos et ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, kielitaitoasi testataan kielikokeella.

Neuvoja ja opastusta saat hakuneuvonnasta
p. 013 244 3000, hakuneuvonta@pkky.fi


 
Kansanopistolinjat 

Valinta tehdään hakijan hakemuksen, haastattelun tai soveltuvuuskokeen perusteella, joissa arvioidaan hakijan opiskelumotivaatiota, opiskeluedellytyksiä ja soveltuvuutta hakemaansa koulutukseen. Hakukäytännöt vaihtelevat opintolinjoittain.    

   - Terveysliikunnan ohjaus: hakemus ja haastattelu
   - Näyttelijäntyön koulutus - Teatteri Rajarikko: hakemus ja soveltuvuuskoe, joka sisältää näyttelijäntyön harjoitteita yksin ja ryhmissä sekä henkilökohtaisen haastattelun.

Neuvoja ja opastusta saat hakuneuvonnasta
p. 013 244 3000, hakuneuvonta@pkky.fi

 


Jatkuvan haun valintaperusteet

Jatkuvassa haussa opiskelijaksi ottaminen tehdään hakijoiden haastattelusta saaman pistemäärän ja tarvittaessa kielikokeen perusteella. Haastatteluun kutsutaan kaikki hakijat.

Haastattelusta hakija voi saada 0-10 pistettä/osio. Hylätyn tuloksen (0) saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen. Sinut voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, että sinulla ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinun kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi arvioidaan kielitestillä.

Sinut kutsutaan sähköpostitse testiin, ellei sinulla ole
• suomen kielellä suoritettua peruskoulua, lukiota tai ammatillista tutkintoa
• todistusta yleisestä kielikokeesta (YKI) vähintään arvosanalla 3

Saat kutsun kielitestiin sähköpostitse. Jos saat kutsun, ja mielestäsi kielitaitokriteerit täyttyvät, ota kielikoekutsun saatuasi yhteyttä hakuneuvontaan hakuneuvonta@pkky.fi.