Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Hakeminen > Kielikoe

​​ Kielikoe

Ohjeet hakijalle, jonka äidinkieli ei ole suomi

Saat kutsun kielikokeisiin, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Kokeilla osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kevään kielikoepäivä on 6.4.2017 ja lisähaun 1.8.2017.

Sinua ei kuitenkaan kutsuta kokeeseen, jos osoitat riittävän kielitaitosi jollakin alla mainituista todistuksista:  

 

  1. Olet suorittanut peruskoulun suomen kielellä.

  2. Sinulla on vähintään arvosana 7 suomi toisena kielenä -oppimäärässä.

  3. Olet suorittanut lukion Suomessa.

  4. Olet suorittanut yleisen kielitutkinnon (YKI-testi) kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3.

  5. Olet suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

Merkitse kielitaitosi hakemukseesi ja toimita kopio todistuksestasi  hakuaikana osoitteeseen hakuneuvonta@pkky.fi tai postitse
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
hakuneuvonta
PL 101, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Peltolankatu 4 E, 2. krs. Joensuu.

Huom! Yhdet liitteet riittävät, vaikka olisitkin hakenut useampaan Pohjois-Karjalan ammattiopiston koulutukseen.  

Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.

Lue lisää kielikokeesta opintopolku.fi. Lisätietoja myös opinto-ohjaajilta.